• مروی: هنرمندان امروز نیز چون گذشتگان به ساحت حضرت رضا(ع) ادای دین کنند

  تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه حرم مطهر رضوی امروز نیز همچون گذشته باید پیشتاز در عرصه هنر باشد. گفت: شکوه هنری حرم رضوی نباید تنها منحصر در هنر هنرمندان گذشته باشد، امروز نیز هنرمندان مسلمان باید در عرصه‌های هنری نوین به ساحت قدسی حضرت رضا(ع) ادای دین کنند.

  ادامه ...
 • قالیباف: "موقعیت مهدی" روایت واقعیت‌ها بدون کم و کاست و با بیان هنری است

  رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علیرغم اینکه مشغله کاری زیادی داشتم اما طی برگزاری جشنواره فیلم «موقعیت مهدی» را مشاهده کردم، انصافاً این فیلم از ابتدا تا آخر افراد را با خود همراه می‌کرد زیرا با روح و روان مردم سر و کار داشت.

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / شهرک

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «شهرک»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / بی رویا

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «بی رویا»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / خائن کشی

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «خائن کشی»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / شب طلایی

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «شب طلایی»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / ضد

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «ضد»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / هناس

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «هناس»

  ادامه ...
 • تشکر رئیس جمهور از «حساسیت» و «غیرت دینی» در مقابل اظهار نظر یک فیلمنامه نویس

  رییس‌جمهور با بیان اینکه خطای آشکار فردی نباید به جامعه هنری تعمیم داده شود، گفت: اولویت دولت مردمی در عرصه فرهنگ، حمایت از تولیدات فاخری است که عناصر هویتی و ارزشی ملت را تقویت کند.

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / دسته دختران

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «دسته دختران»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / شادروان

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «شادروان»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / برف آخر

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «برف آخر»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / بدون قرار قبلی

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «بدون قرار قبلی»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / مرد بازنده

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «مرد بازنده»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / نگهبان شب

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «نگهبان شب»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / علف‌زار

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «علف‌زار»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / ملاقات خصوصی

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «ملاقات خصوصی»

  ادامه ...
 • فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فجر

  اینفوگرافی / موقعیت مهدی

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی: چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی سیمرغ های بلورین را بر دوش برندگان نشاند و به کار خود پایان داد. در این اینفوگرافی یکی از فیلم‌های شاخص چهلمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مخاطبان را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. این شماره: فیلم سینمایی «موقعیت مهدی»

  ادامه ...
 • گزارش کامل مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره ملی فیلم فجر + تصاویر و سخنان برندگان سیمرغ ها

  با پایان دهه فجر انقلاب اسلامی در سال 1400 و در چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب، چهلمین جشنواره فيلم فجر نیز غروب کرد و برندگان بخش‏های مختلف آن به سیمرغ‏ ها و جوایز خود رسیدند.

  ادامه ...
 • عکس خبری/ تماشای فیلم "موقعیت مهدی" توسط خانواده های شهیدان باکری و حاج قاسم سلیمانی در جشنواره فجر

  به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده های تعدادی از فرماندهان شهید در روز ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ و در نهمین روز از برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر با حضور در پردیس سینما گالری ملت، فیلم سینمایی "موقعیت مهدی" را تماشا کردند. در این برنامه، خانواده های شهیدان «باکری»، شهید «همت»، شهید «ساجدی» و شهید حاج «قاسم سلیمانی» به همراه «محسن برمهانی» مدیرکل تأمین و رسانه بین الملل سیما، «جواد رمضان نژاد» مدیر مرکز سیما فیلم، حجت الاسلام و المسلمین «سید عباس موسوی مطلق» کارشناس مذهبی و مدرس فقه و «مهدی نقویان» مدیرعامل مؤسسه شهید آوینی به تماشای این فیلم به کارگردانی «هادی حجازی فر» و تهیه کنندگی «حبیب والی نژاد» نشستند.

  ادامه ...
 • فقر و طنز، اشک و لبخند / نقد فیلم سینمایی "شـادروان"

  انتخاب زبانی شیرین در ساختار روایی نقد فیلم سینمایی "شـادروان"، تا حدودی تلخی مضمون را کاهش داده است. ضمن اینکه حاصل فقر خانواده، نکبت و بی‌آبرویی و بی‌کسی نیست. یعنی فیلمساز در عین نمایش خانواده ای فقیر، حقارت را دستمایه فیلمش نکرده است.

  ادامه ...

All Content by AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

-->